W y k o n u j e m y   z d j ę c i a :

     
pantomograficzne - dorosły pantomograficzne - dziecko
(bez naświetlania oczu)
pantomografriczne sektorowe
     
telerentgenowskie boczne głowy stawy skroniowo-żuchwowe  - zamknięte (projekcja boczna) stawy skroniowo-żuchwowe - otwarte (projekcja boczna)
     
stawy skroniowo-żuchwowe - zamknięte (projekcja tylno-przednia) stawy skroniowo-żuchwowe - otwarte (projekcja tylno-przednia) zatoki szczękowe
     
PA głowy zgryzowo-skrzydłowe (lewa + prawa strona) - wersja pantomograficzna zgryzowo-skrzydłowe (1 strona) - wersja pantomograficzna

 

Analogowo - klisza fotograficzna:
Wewnątrzustne:
Metodą izometrii wg Cieszyńskiego
Metodą kąta prostego
Zgryzowo-skrzydłowe
Płytka zgryzowa (szczęka, żuchwa)

Cyfrowo - wydruk na folii, płyta CD:
Pantomograficzne (pełne lub dowolny z 5 sektorów pantomogramu)
Telerentgenowskie boczne głowy
Telerentgenowskie w projekcji PA lub AP
Stawy skroniowo-żuchwowe (otwarte, zamknięte)
Zatoki szczękowe
Zgryzowo-skrzydłowe w wersji pantomograficznej jako wycinek pantomogramu

 

Profesjonalne strony internetowe, Sklep internetowy, System CMS