PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRACOWNI RTG ARKADY

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym, poniżej zamieszczamy niezbędne informacje, z których dowiedzą się Państwo w jaki sposób przetwarzamy Pastwa dane osobowe oraz jakie mają związane Państwo z tym prawa.

 

ADMINISTARTOR DANYCH I ISPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych w PRACOWNI RTG ARKADY jest REGMED STOMATOLGOIA Regina Gołębiowska, NIP 8991065239, REGON 930509324 z siedzibą przy ul. Nyskiej 70b, 50-505 Wrocław.
  2. Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO). Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

- e-mail: stomatologia@regmed-wroclaw.pl w temacie wiadomości prosimy wpisać: KONTAKT IDO

- listownie: INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH Regmed Stomatologia, ul. Nyska 70b, 50-505 Wrocław

DANE OSOBOWE

  1. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w RTG ARKADY w celu:

- wykonania świadczenia zdrowotnego,

- wykonania zdjęcia RTG zgodnie z wypisanym skierowaniem przez lekarza,

- opisania prawidłowo zdjęcia RTG,

- archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,

  1. Do wykonania zdjęcia RTG Pacjent zobowiązany jest podać dane pozwalające ustalić jego tożsamość:
  1. Imię i nazwisko
  2. Data urodzenia
  1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszym gabinecie, mają Państwo prawo do:

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

- prawo wycofania zgody,

- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych,                               w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Jedocześnie pragniemy poinformować, że w PRACOWNI RTG nie mamy możliwości przesyłania danych drogą mailową, gdyż nie posiadamy odpowiedniego zabezpieczenia technicznego do szyfrowania danych.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z IDO,

 

UDOSTĘPNIANIE PODMIOTOM TRZECIM

Pracownia RTG zębów będzie przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie:

-    podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

-    podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

-    podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy przepisów prawa o Przechowywaniu dokumentacji medycznej Państwa Dane Osobowe będą przechowywane okres 5 lat w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego,   w   którym   udzielono   świadczenia   zdrowotnego   będącego   przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza.

 

Profesjonalne strony internetowe, Sklep internetowy, System CMS